Helsingfors Svenska Patientklubb

Lisätietoa tapahtumasta

Helsingfors Svenska Patientklubb

I huvudstadsregionen verkar föreningens svenska patientklubb, där du kan träffa andra som också fått en cancerdiagnos. Med dem kan du diskutera allt som gäller din sjukdom eller bara njuta av den trevliga samvaron med likasinnade.

Klubbens möte under hösten 2016 hålls den 5.10., 2.11. och 7.12. kl. 14:00 på Café Esplanad, Norra Esplanaden 37, Helsingfors.

Förfrågningar: Södra Finlands Cancerförening tel. 09 6962 110.

 

_______________________________________________

SVENSKA CANCERKLUBBEN I HELSINGFORS   14.9.2016

Ändring av cancerklubbens mötesdag

Då dagen för våra möten visat sig vara olämplig för flera av våra medlemmar har vi nu beslutat ändra mötesdagen till den första onsdagen i månaden.

Mötena denna höst kommer därför att hållas som följer:

Onsdagen den 5.10., 2.11. och 7.12. d.å.

Platsen och klockslagen förblir desamma som hittills.

Första onsdagen i månaden kommer härefter att gälla också nästa år.

Vi ber dig vänligen notera ovanstående och hoppas att vi ses nästa gång på Café Esplanad, Norra esplanaden 37.

Enligt uppdrag och med vänlig hälsning

Henny Takolander

_______________________________________________