Borgå

I Borgå verkar föreningens svenska patientklubb.

Förfrågningar: Margareta Rosqvist, tel. 019 580 496.