Borgå

I Borgå verkar föreningens svenska patientklubb.

Möten hålls kl. 17:00–19:00 den andra måndagen i månaden 8.1., 12.2., 12.3., 9.4. och 14.5.2018 på Lundagården, Alexandersgatan 11, Borgå.

Förfrågningar: Margareta Rosqvist, tel. 019 580 496.