Borgå

I Borgå verkar föreningens svenska patientklubb.

Möten hålls kl. 17:00–19:00 den andra måndagen i månaden 10.9., 8.10., 12.11. och 10.12.2018 på Lundagården, Alexandersgatan 11, Borgå.

Förfrågningar: Margareta Rosqvist, tel. 019 580 496.