Borgå

I Borgå verkar föreningens svenska patientklubb.

Möten hålls kl. 17:00 – 19:00 den andra måndagen i månaden 11.9., 9.10., 13.11. och 11.12.  (julkaffe)  på Lundagården, Alexandersgatan 11, Borgå. 

Kontaktperson: Margareta Rosqvist, tel. 019 580 496.