Helsingfors

Ny frivillaga medlemmer är varmt välkommen till föreningen för att börja organisera svenska patienklubbens verksamheten i huvudstadsregionen. Södra Finlands Cancerföreningen hjälper och stödjar.

Helsingfors svenska patientklubb vill  sluta på hösten 2017. Om Du är intresserad av frivilligt  aktivitar och vill organisera patientklubbs verksamhet, vänligen kontakta Södra Finlands Cancerföreningens huvudbyrå på Liisankatu 21 B, Helsingfors.

Förfrågningar: Södra Finlands Cancerförening, tel. 044 730 3300