Siirry suoraan sisältöön

På svenska

Södra Finlands Cancerförening rf (Essy) finns till för att var och en som drabbas av cancer ska få information och stöd. Vi verkar dessutom på många sätt för att främja hälsan inom området Södra Finland.

Södra Finlands Cancerförening rf (Essy) är en regional, självständig cancerförening, medlem i Cancerföreningen i Finland och en del av Cancerorganisationerna. Essy grundades år 1965.

Vår vision: Ett gott liv utan cancer och trots cancer.

Service för cancerpatienter och deras närstående

Vi finns här för dig…

…När du känner oro

 • Vi erbjuder dig och dina närstående information, stöd och praktiska råd.
 • Ring eller skicka e-post till rådgivningsskötaren och boka tid till Essy antingen till ett fysiskt besök eller ett distansmöte. Våra rådgivningsskötare är utbildade sjukskötare eller hälsovårdare.
 • Rådgivningstjänsten är avgiftsfri och vi har tystnadsplikt.
 • Våra utbildade kamratstödpersoner finns här för dig. De har antingen själva haft cancer eller varit närstående till en person som insjuknat i cancer.

…Under undersökningarna och behandlingarna  

 • Du kan prata med rådgivningsskötaren om allt som har att göra med sjukdomen, om hur du ska göra för att orka och om de tjänster som föreningen erbjuder.
 • Du kan prata med rådgivningsskötaren om dina tankar och din oro för dina barn.
 • Du har även möjlighet att prata med en utbildad kamratstödperson.
 • Rådgivningsskötarna ordnar tematräffar och kamratstödsgrupper (på distans och fysiskt).
 • Du kan delta i ledda motionsgrupper. Motion höjer livskvaliteten och minskar tröttheten under behandlingarna.
 • Du är välkommen med i verksamheten i Essys lokalavdelningar och -klubbar.

… När behandlingarna avslutas, under uppföljningstiden och efter uppföljningen

 • Rådgivningsskötaren ger dig stöd och information om tjänster, motionsgrupper och om Essys, Cancerorganisationernas och FPA:s kurser som främjar din rehabilitering och eventuella livsstilsförändringar.
 • Du har möjlighet att prata om din livssituation med en kamratstödperson och delta i ledda grupper.
 • Du kan delta i verksamheten i Essys lokalavdelningar och -klubbar.
 • Du och/eller din närstående har möjlighet att utbilda dig/sig till kamratstödperson då det har gått två år efter att du insjuknade.

… Om cancern inte går att bota

 • Våra rådgivningsskötare ger dig och dina närstående stöd för att ni ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
 • Du får information om bl.a. Cancerorganisationernas kurser som stödjer dig och dina närstående, så att ni kan leva ett gott liv trots sjukdomen.
 • Du kan delta i grupper för personer med långvarig cancer och deras närstående för att stärka dina kraftresurser.
 • Du kan delta i våra motionsgrupper.
 • Du är välkommen med i verksamheten i Essys lokalavdelningar och -klubbar.

Via Essy får du även följande: 

 • Förmedling av bröstproteser i Lahtis: du behöver en servicesedel/betalningsförbindelse med föreningen markerad som tjänsteleverantör för bröstprotesen.
 • Användarmärken för badkläder (för Essys medlemmar) för bröstcancer- och stomipatienter. Märket berättigar till att ha på sig baddräkten i bastu- och duschrum.
 • Toalettpass (för Essys medlemmar), vars syfte är att förbättra livskvaliteten för personer som insjuknat i cancer genom att göra det lättare för dem att snabbt komma in på toaletter i allmänna utrymmen.

Kontakta oss:

Servicerådgivning 

servicesekreterare Pirjo Kuokkanen

044 730 3300 (må–to kl. 9–15)

etela-suomi(a)essy.fi

Verksamhetsorter 

Helsingfors

Rådgivningsskötare Kirsi Roos tfn 044 730 3303

Östersjögatan 5 A, vån. 6, 00180 Helsingfors

Rådgivningsskötare Satu Forsström tfn 050 408 8420

HUS Kliniken för cancersjukdomar

Lahtis

Rådgivningsskötare Niina Nykänen tfn 044 730 3308

Rådgivningsskötare Merja Viljanen tfn 044 730 3307 huvudsakligen må, ti kl. 9-15 (jämna veckor), ti, ons, to kl. 9-15 (udda veckor)

Tidsbokning och bröstprotesförmedling:

servicesekreterare Leea Inkinen tfn 044 730 3302 (må–to kl. 9–15)

Hämeenkatu 7 A 6, 15110 Lahtis

 

Tavastehus

Rådgivningsskötare Marja Sarvi tfn 044 730 3305

Palokunnankatu 10 D 26, 13100 Tavastehus

Riihimäki

Rådgivningsskötare Marja Sarvi tfn 044 730 3305

Temppelikatu 7 A 1, 11100 Riihimäki

 

Verksamhetsledare Inge-Brit Barkholt tfn 044 730 3301

E-postadresserna har formatet

fornamn.efternamn(a)essy.fi

 

Du får stöd och råd av våra rådgivningsskötare och via de nationella rådgivningstelefonerna: 

 • Cancerorganisationernas nationella rådgivningstjänst

0800 19414, må och to kl. 10–18; ti, ons och fre kl. 10–15 (avgiftsfri)

 • Cancerorganisationernas rådgivningstelefon om sociala förmåner

0800 411 303, ons kl. 15–17 (avgiftsfri)

Mer information: https://www.alltomcancer.fi/radgivningstjanster/radgivning-om-formaner/

 • Syöpätukilinja – telefontjänst som ger stöd vid behandling av cancersmärta

050 369 6707, vardagar kl. 9–12 (avgiftsfri)

Lokalavdelningar och -klubbar

 • Esbo • Helsingfors • Hyvinge • Tavastehus • Mellersta Nyland • Lovisanejdens svenska cancerklubb • Lahtis • Mäntsälä • Borgå • Riihimäki

Mer information: www.essy.fi/paikallisosastot eller ring oss: 044 730 3300

Cancer berör oss alla. Var tredje finländare insjuknar i cancer i något skede av livet. Ingen ska behöva vara ensam med sin sjukdom.

Vill du bli medlem i Essy?

Vem som helst som är myndig får vara medlem i vår förening.

 • Medlemsavgift 27 €/år (år 2024)
 • Mer information om medlemskap och medlemsförmåner:

www.essy.fi/jasenyys eller 044 730 3300

Vill du ge av din tid?

Frivilliga är viktiga för Essy – du kan till exempel vara stödperson eller vara aktiv inom en lokalavdelning. Kontakta oss, så funderar vi tillsammans på vilken sorts frivilliguppgift som skulle kunna passa för dig.

Mer information: ring 044 730 3300 eller gå in på www.essy.fi/osallistu-tai-lahjoita

Vill du göra en donation?

Varje donation är viktig.

Du kan understöda vårt arbete för cancersjuka och deras närstående till exempel med engångsdonation.

Små summor gör en stor ström. Ge din hjälp idag.

Gör en banköverföring:
Nordea FI16 1555 3000 1254 77
Skriv i meddelandefältet på fakturan: ”donation”

Donera med MobilePay:
Du kan även skänka önskat belopp till föreningen med MobilePay till nummer 74555
(Obs: Vårt MobilePay-nummer är endast för donationsanvändning.)

Det finns även möjlighet till följande donationsmetoder:
 • en bemärkelsedags- eller minnesinsamling
 • en testamentdonation
 • en företagsdonation

Tack så mycket för din donation!

Mer information: ring 044 730 3300 eller gå in på www.essy.fi/osallistu-tai-lahjoita

Södra Finlands Cancerförenings penninginsamlingstillstånd
Nr RA/2021/1596

Beviljare av penninginsamlingstillståndet: Polisstyrelsen. Tidpunkt för beviljandet 25.11.2021. Tillståndet gäller 1.1.2022 tills vidare. Tillståndet gäller i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. De insamlade medlen ska användas till att utveckla föreningens verksamhet till förmån för cancerpatienter och deras anhöriga. Föreningen erbjuder cancerpatienter och deras närstående avgiftsfri personlig rådgivning, handledning och stöd i alla skeden av sjukdomen.

 

Strategi

Föreningens strategi på svenska:

Strategi_2021_2025_påsvenska.pdf-

 

Broschyr om Essy på svenska

Essy-esite ruotsiksi, broschyr om Essy på svenska, 2024

Om du vill beställa broschyrer, vänligen kontakta oss:

044 730 3300 (må–to kl. 9–15), etela-suomi(a)essy.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancerorganisationernas websidor på svenska

Allt om cancer -websida: 
https://www.alltomcancer.fi/

Utan cancer -websida:
https://www.utancancer.fi/

Cancerföreningens websida:
https://www.cancerforeningen.fi/