Lovisa

I Lovisa verkar föreningens svenska avdelning.

Möten hålls 3e måndagen i månaden kl. 18:00 på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, med olika gästföreläsare varje gång.

1.10. Försäljning av Rosa band på höstmarknaden på Lovisa torg.
9.10. Öppen föreläsning på Hörnan kl.18:00 med neuro-onkolog Merja Kallio om trötthet vid cancer och cancerbehandlingar.
21.10. Månadsmöte
18.11. Månadsmöte. Hälso- och livsstilsterapeut Åsa Rudnäs-Lax berättar om läkande kost, att optimera hälsan med näringsrik mat.
30.11. Traditionell julbasar på Hörnan.
Dessutom traditionell julfest i december med julmat, Lucia och övrigt program.

Om möten och annat informerar vi i tidningarna Östnyland och Nya Östis.

Lovisanejdens svenska avdelning verksamhetsberättelsen 2018

 

Förfrågningar: Yvonne Wilenius, sekr. tel. 040 742 0396 och yvonne.wilenius(at)sulo.fi