Lovisa

I Lovisa verkar föreningens svenska avdelning.

Möten hålls 3e måndagen i månaden kl. 18 på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, med olika gästföreläsare varje gång.

15.1. Månadsmöte, 19.2. Årsmöte, 19.3. Månadsmöte, 16.4. Månadsmöte, 21.5. Månadsmöte.

Teaterresa till Fallåker blir det i februari eller mars, påskförsäljning på påsklördagen samt en sommarutfärd.

Diskussionsgruppen för patienter som nyligen fått sin cancerdiagnos fortsätter i januari på café Runda Munken 16:30–18:00.

Om möten och annat informerar vi tidningarna Östnyland och Nya Östis.

 

Förfrågningar: Yvonne Wilenius, sekr. tel. 040 742 0396 och yvonne.wilenius@sulo.fi