Lovisa

I Lovisa verkar föreningens svenska avdelning.

Möten hålls 3e måndagen i månaden kl. 18:00 på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, med olika gästföreläsare varje gång.

21.1. Månadsmöte, Kyrkoherden Stina Lindgård i Agricola svenska församling inleder det nya året.
14.2. Styrelsemöte före årsmötet.
18.2. Årsmöte.
Teaterresa till Fallåker i slutet av februari eller början av mars.
18.3. Månadsmöte, Lovisa nya grundtrygghetsdirektör Carita Schröder berättar om vad som är på gång inom grundtryggheten.
15.4. Månadsmöte.
20.4. Traditionell påskförsäljning på Hörnan.
20.5. Våravslutning.
2.-4.6. Sommardagskryssning till Stockholm för finlandssvenska cancerpatienter.

Om möten och annat informerar vi tidningarna Östnyland och Nya Östis.

 

Förfrågningar: Yvonne Wilenius, sekr. tel. 040 742 0396 och yvonne.wilenius(at)sulo.fi