Avustukset

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys tukee avustuksilla syöpään sairastuneita jäseniään.

Syöpäpotilaan hoitovuorokausikorvaus

Hoitovuorokausikorvaus on Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenille tarkoitettu avustus. Vuoden jäsenyyden jälkeen sairastunut voi hakea korvausta, jos hän on syövän vuoksi joutunut sairaalaan osastohoitoon. Hoitovuorokausikorvauksen suuruus on 2 euroa/täysi vuorokausi. Korvausta maksetaan enintään 90 vuorokaudelta vuodessa ja takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Korvausta ei makseta alle vuorokauden mittaisilta sairaalakäynneiltä. Käsittelyn helpottamiseksi toivomme, että alle 10 vuorokauden korvaushakemuksia ei lähetettäisi yksitellen, vaan ne kerättäisiin yhteen ja lähetettäisiin kerralla (takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta).

Korvaus on henkilökohtainen jäsenetuus. Sen saamiseksi ilmoita jäsenyydestäsi sairaalan hoitohenkilökunnalle, mielellään sosiaalityöntekijälle, joka ilmoittaa tarvittavat tiedot yhdistyksemme toimistoon.

Hoitovuorokausikorvaushakemus

Avustus lapsisyöpäpotilaiden perheille

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys myöntää kertaluonteisen alkuavustuksen perheelle, jossa alle 18-vuotias lapsi on sairastunut syöpään. Avustus on suuruudeltaan 170 euroa. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että ainakin jompikumpi vanhemmista on Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen.

Alkuavustushakemus