Siirry suoraan sisältöön

Essyn matkassa muuttuvassa maailmassa

Annikki Thodén

Annikki Thodén

Tulin Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen jäseneksi jo 1970-luvun lopulla opiskeluaikanani. Yhdistyksen hallituksen toimintaan liityin vuonna 2010 ja jäin pois hallituksesta viime vuodenvaihteessa, yhdistyksen jäsenyys tietysti jatkuu. Viime vuosikymmenen aikana Essyn toiminta kehittyi monella tavalla niin kuin myös ympäröivä suomalainen yhteiskunta. Tuolloin juhlimme 100-vuotiasta Suomea ja yhdistyksemme kunniakasta 50-vuotisjuhlaa perinteikkäällä Ritarihuoneella, ja yhdistys kirjoitti historiikin 50-vuotiselta taipaleeltaan. Mittava perustyö yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseksi oli tehty aiempina menneinä vuosikymmeninä uskollisten toimihenkilöitten ja lukuisten, aktiivisten vapaaehtoisten toimesta.
Yhdistyksen toimihenkilöt ovat osin pysyneet samoina mutta luonnollinen eläköityminen ja toiminnan laajentuminen on tuonut uusia ja nuoria toimihenkilöitä ja vapaaehtoisia mukaan työyhteisöön. Näin pitääkin olla ja luonnollinen vaihtuvuus ja uusiutuminen on tarpeellista. Yhdistyksen omat tilat Helsingissä aiheuttivat monenlaista päänvaivaa, suunnittelua, keskustelua ja pohdintaa, kunnes vuonna 2019 yhdistys otti ison askeleen ja möi tilat Liisankadulla ja vuokrasi modernit tilat Itämerenkadulta. Muutto, uusiin tiloihin asettuminen ja myös toiminnan uudelleen tarkastelu oli toisaalta raskasta ja työlästä mutta antoisaa, uusi työympäristö myös inspiroi. Valitettavasti COVID-19-pandemia osittain keskeytti hyvin alkaneen tiloihin asettautumisen, kun maaliskuussa 2020 tuli määräys siirtyä etätyöhön erilaisine muine määräyksineen ja matkustusrajoituksineen.

Essyn toiminta jatkui kuitenkin etänä kursseina, luentoina ja puhelinkeskusteluina samalla, kun Teams-sovelluksen käyttö tapaamisiin, kokouksiin ja ryhmätoimintaan opeteltiin ja otettiin käyttöön pikavauhtia. Nyt vihdoin, kahden vuoden kuluttua, toimihenkilöt ja koko toiminta on palaamassa uuteen normaaliin, mikä pitää sisällään edelleen etätyötä, Teams-kokouksia ja etäryhmiä, mutta nyt vihdoinkin on myös oikeus tavata kasvokkain ihmisiä! Ja se on hieno asia! Tätä olemme kaikki kaivanneet ja erityisesti yhdistyksemme jäsenet, vapaaehtoiset ja monet tuen tarvitsijat! Yhdistyksen toiminnan joustavuudesta, sitoutuneisuudesta ja henkilökunnan resilienssistä kertoo se, miten nopeasti ja saumattomasti yhdistys siirtyi uuteen digimaailmaan.

Muuttuva ja yllätyksellinen maailma haastaa meitä kaikkia, mukaan lukien yhdistyksiä, niiden jäseniä, toimihenkilöitä ja vapaaehtoisia joustamaan ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin, joihin tulee löytää entistä parempia, uusia ja toisenlaisiakin toimintatapoja. Kun juuri nyt näyttää siltä, että olemme selvinneet COVID-19-pandemiasta, tulee eteemme vielä suurempi haaste, kun demokraattista, sopimuksiin ja kansalaisten perusoikeuksiin perustuvaa järjestelmäämme järkytetään: se, mitä juuri nyt on nähtävissä Venäjän hyökkäyksenä Ukrainaan! Meidän kaikkien tulee koko ajan pitää mielessä historiamme, menneisyytemme, niin kansojen kuin yhdistyksenkin ja perustaa toimintamme realistiseen, yhteistyöhön perustuvaan ja eteenpäin suuntaavaan toimintaan.