Siirry suoraan sisältöön

Hälsningar från verksamhetsledaren!

Inge-Brit Barkholt

Inge-Brit Barkholt

Jag började som verksamhetsledare i början av september i Södra Finlands Cancerförening. Jag har hunnit få en liten utsikt på ett nytt arbete för mig.

Jag är glad över att få jobba för cancerpatienternas och deras näras bästa ur ett nytt perspektiv i mitt nya jobb. Jag har jobbat med cancersjuka och deras anhöriga som biträdande- och avdelningsskötare på Vasa centralsjukhus onkologiska kliniken i lednings- och utvecklingsarbete i över 20 år. Trots ledande uppgifter har jag även varit med i patientarbetet, vilket jag upplevt mycket givande med alla olika bemötanden. Min senaste utbildning är en högre yrkeshögskoleexamen i ledning och utveckling inom social- och hälsovården. Jag står på en ny front på alla sätt efter flytten från Vasa till Helsingfors. Jag bodde här för många år sedan och då när jag flyttade härifrån tänkte jag att jag kanske kommer tillbaka någon gång. Nu är jag här – vilken fin känsla!

Regionen där Södra Finlands Cancerföreningen fungerar är väldigt stor, så utmaningar finns. Organisationens kännedom och tillgänglighet över hela regionen ger en utmaning. Målet är dock att främja och stödja cancerpatienter och deras nära och kära i att klara sig psykologiskt och socialt i olika sjukdomsfaser, och att främja medborgarnas hälsa i vår region. En personlig utmaning för mig är att lära mig om organisationsvärlden och att arbeta inom den. Jag har fått känna ett fint bemötande. Tack för det till er alla! Jag har fått råd och vägledning vid behov både inom den egna arbetsgemenskapen och av samarbetspartnerna.

Det viktigaste är att vara medmänniska, att fortsätta det goda arbetet med fokus på allas våra goda liv utan cancer eller trots cancer. Alla vi som arbetar i Södra Finlands cancerförening behövs; arbete inom lokalavdelningar, frivilligas, stödpersoners, föreningens medarbetares, styrelsens och representantsorgans gemensamma insats är särskilt viktig. Tillsammans är vi mera! Min viktiga uppgift är att leda verksamheten så att den svarar på de behov som uppkommer med vårt förändrande samhälle, och så att cancerpatienter och deras nära och kära står i centrum för föreningens verksamhet.

God höst för alla!