Siirry suoraan sisältöön

Hyvää alkanutta vuotta 2024!

Inge-Brit Barkholt

Inge-Brit Barkholt

  • Kiitän jokaista yhdistyksemme jäsentä, sillä jäsenmaksulla tuet omalta osaltasi yhdistyksen toimintaa ja saat palveluita sekä jäsenetuja käyttöösi.
  • Kiitän myös palveluitamme käyttäneitä henkilöitä ja heiltä saamamme palautetta palveluistamme. Palautteiden perusteella olemme onnistuneet työssämme erityisen hyvin.
  • Kiitos toiminnassamme mukana olleille vapaaehtoistoimijoille vuoden 2023 aikana! Teidän ansiostanne mahdollistuu tärkeät kohtaamiset suuremmalle määrälle henkilöitä kuin mitä yhdistyksen toimihenkilöt voivat tarjota.
  • Kiitos myös teille kaikille niin yksityishenkilöille kuin yrityksille, jotka olette vuoden aikana lahjoittaneet yhdistykselle ja näin autatte kanssamme heitä, joita syöpä haastaa.

Vuosi 2023 oli yhdistyksessämme aktiivinen toiminnan vuosi. Vuoden aikana kävimme lävitse toimintaamme ja kirkastimme asiat, jotka tulee olla edelleenkin toiminnan keskiössä. Tärkeimmäksi asiaksi henkilöstön kanssa näemme, että yhdistyksen ydintehtävänä on edelleen tuottaa palveluita, joilla on merkitystä syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Keskeiset palvelut ovat syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten yksilölliset tuki- ja kriisikeskustelut, erilaiset vertaistuelliset ryhmät ja kuntoutumista tukevat kurssit sekä terveydenedistämisen työ. Olennainen osa on myös yksilöllisen vertaistuen mahdollistaminen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen heidän pyynnöstään. Lyhyt- tai pitkäaikaista yhteisöllisyyttä tarjoamme yhdistyksemme vapaaehtoisten ylläpitämässä paikallistoiminnassa. Siellä tarjoutuu tilaisuus tavata saman kokeneita henkilöitä niin tiedollisen kuin virkistyksellisen toiminnan parissa. Näistä lähtökohdista on hyvä aloittaa tämä alkanut vuosi 2024!

Yhdistyksen perusta on sen jäsenissä

Nykyinen yhdistyksemme jäsenmäärä on noin 10 600 jäsentä. Jäsenmaksut ovat hyvin tärkeä osa yhdistyksen taloutta. Jäsenmaksuilla katetaan noin 1/3-osa yhdistyksen toiminnasta. Tästä syystä vetoamme jäsenistöömme, jokainen jäsenmaksu on erityisen tärkeä työmme mahdollistaja. Näin jokainen jäsen auttaa kanssamme heitä, joita syöpä haastaa. Miten sitten katamme muun osan toiminnastamme? Vuosittain anomme toimintaamme sekä Syöpäsäätiöltä Syöpätyön tukea että Sosiaali- ja terveysministeriön Stea -avustusta ja muita avustuksia. Haettavat avustukset ovat tärkeitä yhdistyksen toiminnalle, vaikka ne vaativat paljon työtä hakuvaiheessa, avustuksen käytön ja jälkiselvityksen myötä. Näillä tuilla katamme 2/3-osan toiminnasta neljänneksen. Lopun osan menot pyritään kattamaan erilaisin lahjoitusvaroin. Lahjoituksia emme voi koskaan ennakoida. Vetoamme jäsenistöömme ja muihin henkilöihin sekä yrityksiin, että lahjoitukset ovat hyvin tärkeitä yhdistykselle. Yhdistykselle on erilaisia lahjoitusmahdollisuuksia: kertalahjoitus, merkkipäivälahjoitus, testamenttilahjoitus, muistolahjoitus, yrityslahjoitus. Kaikilla lahjoituksilla mahdollistetaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävä työ Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen alueella. Kaiken suuruisilla lahjoitussummilla on suuri merkitys työmme tukemisessa. Tehdään yhdessä hyvää ja mahdollistetaan syöpään sairastuneelle ja hänen läheisellensä tieto, tuki ja toivo jatkossakin, ettei kukaan jäisi yksin syövän aiheuttamien huolien kanssa.

Essyllä on monipuolisia palveluita

Suurella toiminta-alueellamme pyrimme mahdollistamaan toimintaan osallistumisen paikasta riippumatta sekä lähi- että etäpalveluiden turvin. Palvelutarjonta voi vaikuttaa laajalta ja saatatkin jäädä pohtimaan, mikä olisi juuri sinulle tai läheisellesi sopiva toimintamuoto. Riittää, kun otat yhteyttä meihin ja kysyt, me neuvomme mielellämme. Palveluneuvonnassamme osaavat palvelusihteerimme tavoitat puhelimitse ma – to klo 9-15 ja neuvontahoitajamme tavoitat ma-pe klo 9-15. Jos neuvontahoitaja ei voi vastata soittoosi heti, soittaa hän takaisin sinulle mahdollisimman pian.

Olemme rinnallakulkijoita ja pyrimme löytämään yhdessä asiakkaan kanssa juuri sillä hetkellä parasta mahdollista tukea, tietoa ja toivoa, jokaisen lähtökohdista lähtien, joka auttaa häntä jaksamaan sairauden kanssa.

Vuoden 2023 aikana saamaamme palautetta

”Vertaisten kokemuksia samasta sairaudesta. Kokemus, että en ole yksin.”

”Keskustelussa saa etäisyyttä omaan tilanteeseen eli uuden näkökulman löytäminen antaa tilaa omille ajatuksille.”

”Sain tietoa sekä nopeasti vertaishenkilön tueksi tässä alkutilanteessa.”

”Olen voinut sopia keskusteluajat minulle sopivasti. Etätapaamisissa olen tullut kohdatuksi inhimillisesti ja lämpimästi kokonaisena olivatpa tunteeni ja reaktioni mitä tahansa. Keskustelut ovat auttaneet minua selkeämmin näkemään minua tukevia arkisia ja pieniäkin asioita ja toimintatapoja. Keskustelujen myötä ovat myös omat vahvuudet kirkastuneet. Tässä vaiheessa polkuani neuvontahoitajan kanssa keskusteleminen on ollut oikea-aikaista ja minua kaikin tavoin tukevaa.”

”Olen hoitojen alussa ja kaikki on uutta. Vertaisten kanssa keskusteleminen auttaa ymmärtämään ja sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Ryhmä tuo turvallisuuden tunnetta.”