Siirry suoraan sisältöön

Katse tulevaisuuteen

Ilkka Talvitie

Ilkka Talvitie

Oli tiistaipäivä 12.12.2017. Mannerilmastoon tottuneeseen lahtelaiseen on iskostunut syvälle mielikuva, Helsingissä tuulee aina ja usein sataa vettä. Sinä tiistaina pidettiin Helsingissä Postitalossa Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Edustajiston sääntömääräinen kokous. Matka rautatieasemalta kokouspaikalle ei ole pitkä, mutta nyt vesisateen ja tuulen tuivertaessa tuntui ikuisuudelta ennen kuin kokouspaikan ovi avautui. Kokouksen keskeisiä asioita olivat vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen ja Essyn hallituksen jäsenen Lauri Leskisen esittelemä toimintasuunnitelma koskien pitkäaikaista syöpää sairastuneita.

Uusi toiminnanjohtajamme Inge-Brit Barkholt oli toimintasuunnitelman suhteen tiukassa paikassa. Vajaan neljän kuukauden aikana hänen piti sisäistää mitä kaikkea yhdistyksemme strategia vuosille 2017-2020 pitää sisällään ja poimia sieltä se oleellinen, jonka mukaan vuotta 2018 viedään yhdistyksessä eteenpäin. Toiminnan painopisteen valinta on onnistunut. Se on työ syöpään sairastuneiden ja yhdistyksen jäsenten hyväksi. Konkreettisesti se tulee näkymään kahdentoista paikallisosaston- ja kerhon yhteistyön kehittämisessä yhdessä yhdistyksen kanssa. Tähän kuuluu myös 1-2 kertaa vuodessa järjestettävät osastojen ja kerhojen puheenjohtajien yhteiskokoukset, joissa vaihdetaan kuulumisia ja niiden pohjalta toteutetaan yhdistyksen toimintaa tasapuolisesti koko toimialueella. Tulevalla kaudella keskitytään myös viestintään ja markkinointiin, koska on käynyt ilmeiseksi, että yhdistyksen näkyvyydessä ja tunnettavuudessa on parantamisen varaa.

Vuosi sitten yhdistyksemme jäsenen Paula Lumpeen aloitteesta Edustajisto pyysi selvitystä, miten yhdistyksessä huomioidaan kroonista syöpää sairastavien ja heidän läheistensä tukeminen. Aloite katsottiin niin tärkeäksi, että se sisällytettiin yhdistyksemme strategiaan kausille 2017-2020. Valittiin työryhmä, joka Lauri Leskisen johdolla on nyt saanut valmiiksi toimintasuunnitelman ” Elämässä eteenpäin pitkäaikaisesta syövästä huolimatta”. Toiminnan merkitystä korostaa varsinkin se, koska tilastollisesti tiedämme, että tulevien vuosien tautitaakka syöpäpotilaiden osalta kasvaa vuosi vuodelta.  On ennustettu, että vuonna 2025 saavutetaan 40.000 uuden syöpäpotilaan vuotuinen raja. Samanaikaisesti lääketiede kehittyy teknologian ja uusien bioloisten lääkkeiden myötä ja syöpäpotilaan elinajan odote kasvaa. Kun lisäksi tiedämme, että tapausmäärät suurenevat lähinnä yli 65 vuotiaiden ryhmässä, tarvitsee geriatrinen onkologia selvitäkseen haasteesta kaiken mahdollisen avun.

Viimeiset 2 vuotta ovat olleet yhdistykselle muutoksen aikaa ja tämä muutos on koskenut myös henkilökuntaa, joka on ollut kovan paineen alla. Onnistuminen tässä vaativassa tehtävässämme edellyttää hyvinvoivaa työyhteisöä, jossa vallitsee avoin ilmapiiri, hyvä yhteishenki ja jossa arvostamme ja kunnioitamme toinen toisiamme . Tiedän, että syöpää sairastavien tukeminen on ollut työntekijöillemme sydämen asia. Tähän kiteytyy samalla yhdistyksemme tarkoitus ja toiminnan laatu ja se kantaa meitä jatkossakin. Muistaen arkkiatri Risto Pelkosen sanat: olemme läsnä, seisomme rinnalla ja kuljemme mukana. Kiitos Teille!

Suurin osa Suomea on saanut viime päivinä lumipeitteen. Tähän sopii hyvin seuraavat sanat:

” Mökit nukkuu, lumiset
Nukkuu hanki, tanteret
Tuikkii taivaan tähtivyö
Pyhä nyt on Jouluyö ”

Toivotan yhdistyksemme jäsenille ja henkilökunnallemme

Joulun aikaa leppoisaa
Vuotta hyvää alkavaa.

Ilkka Talvitie
hallituksen puheenjohtaja