Siirry suoraan sisältöön
Kuva jäsenkirjeestä. Kirjeen sisältö kirjoitettu auki blogitekstiin. Kirjeen yläosassa yhdistyksen entiset yhteystiedot ajalta, kun toimisto oli Liisankadulla Helsingissä.

Mikä on muuttunut vuosien varrella vai onko mikään?

Inge-Brit Barkholt

Inge-Brit Barkholt

Olemme pohtineet toimintamme keskeisiä muotoja ja niiden keskeisyyttä vuosien varrella. Järjestäessäni papereita ennen kesälomaa tuli eteeni jäsenkirje vuodelta 1986. Maailma on muuttunut kyseisestä vuodesta paljonkin, mutta toimintamme peruselementit eivät kovinkaan paljoa.

Jäsenkirjeessä 1986 kirjoitetaan näin:

”Arvoisa jäsen

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry on vapaaehtoinen kansalaisjärjestö. Se on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys on perustettu vuonna 1965.

Toimialueemme on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan alue, sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen keskussairaalapiirien alueet.

Toimintaperiaatteemme ovat:

 • Syöpätauteja koskeva terveyskasvatus-, tiedotus- ja koulutustoiminta.
 • Syöpätautien varhaisen toteamisen ja hoidon edistäminen.
 • Syöpään sairastuneiden henkisen ja fyysisen kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen kehittäminen ja harjoittaminen sekä syöpäpotilaiden sosiaalisen tilan parantaminen.

Jäsenistö:

Yhdistyksen jäseniä oli 1.1.1985 noin 23.000 henkilöjäsentä, joista arviolta 4.500 on syöpäpotilaita. Jäseninä on myös 14 kuntaa. Henkilöjäsenmaksu päätetään vuosittain. Tällä hetkellä se on 20 mk/vuosi.

Jäsen-etuudet:

 • Syöpäsairauden vuoksi sairaalahoitoon joutuneille jäsenille yhdistys maksaa 5 mk/hoitopäivä. Tämä korvaus on henkilökohtainen ja korvausta suoritetaan vuoden jäsenenäolon jälkeisiltä sairaalassaolopäiviltä.
 • Jäsenille lähetetään ilmaiseksi kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Syöpä-Cancer-lehti.

Toimintaamme:

 • Annamme syöpää koskevaa terveyskasvatusta väestölle ja terveydenhuollon ammattilaisille.
 • Opastamme syövän ennaltaehkäisyssä ja varhaistoteamisessa.
 • Tiedotamme syöpätauteja, tutkimusta ja hoitoa koskevista asioista.
 • Koulutamme ja välitämme yhteys-, palvelu- ja tukihenkilöitä ja henkilöitä vastaamaan palvelevaan puhelimeen.
 • Ylläpidämme potilaskotia toispaikkakuntalaisille hoidossa käyville potilaille.
 • Järjestämme syöpäpotilaille sopeutumisvalmennus-, kuntoutus- ja virkistysleirejä.
 • Alueellamme toimii yhdistyksemme kahdeksan potilas- ja paikallisosastoa.
 • Tuemme mahdollisuuksiemme mukaan alan tutkijoita.”

Vuonna 2022 avaamme jäsenkirjeessämme toimintaamme näin:

”Hyvä Jäsen! Jäsenyys on arvokas asia Sinulle ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistykselle!

Tavoitteena hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys r.y. on vuonna 1965 perustettu kansanterveysjärjestö. Olemme Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja osa Syöpäjärjestöjä.

Tavoittelemme sitä, että ihmiset voisivat elää hyvää elämää ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Ehkäisemme syöpään sairastumista, edistämme siitä selviytymistä ja tarjoamme tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä alueen sairaaloiden, sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten kanssa. Yhdistyksen palvelut täydentävät julkisen sektorin palveluita. Yhdistys turvaa omalla ammattitaidollaan palveluidensa korkean laadun ja vaikuttavuuden.”

Toimintamme tavoitteet tänään ovat:

 • Edistämme kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja syövän ennaltaehkäisyä.
 • Edistämme sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta.
 • Vahvistamme yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa.
 • Kehitämme yhdistyksen viestintää.

Keskeisenä ja tärkeänä osana työssämme on syöpään sairastuneiden tuen rinnalle tullut heidän läheistensä tukeminen. Samalla toimialueella toimimme kuin vuonna 1986. Yhdistyksen toimisto on muuttanut Liisankadun osoitteesta Itämerenkadun osoitteeseen muutama vuosi sitten.

Toimintaperiaatteet ovat pysyneet samoina vuosien saatossa: terveyskasvatus, tiedotus, henkisen ja fyysisen kuntoutumisen ja sopeutumisen tukeminen. Vertaistukihenkilötoiminta on tärkeä osa toimintaamme, mutta vapaaehtoisten yhteys- ja palveluhenkilöiden toimintaa ei enää ole. Palvelevan puhelimen korvaa tänään palveluneuvonta, johon vastaavat meidän kokeneet toimistosihteerimme. Potilaskotitoiminta on lopettanut vuosien saatossa toimintansa. Syöpään sairastaville ja heidän läheisilleen järjestämme nykyään erilaisia vertaistuellisia ryhmiä ja kuntoutumista edistäviä kursseja sekä kasvotusten että etätoimintana leirien tai laitoskuntouksen sijaan. Vapaaehtoisvoimin toimivia paikalliskerhoja tai -osastoja on nykyisin 12, vuosien varrella on ollut 15. Tutkimustoiminnan tukeminen ei enää kuulu toimintaamme. Se vaatisi omat osaavat henkilöt hoitamaan tutkimusrahoituksen kokonaisuutta.

Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut pitkään korkea, mutta viimeisten 10:n vuoden aikana se on laskenut. Nykyisin jäseniä on noin 11 000. Jäsenet ovat yhdistykselle arvokas ja tärkeä asia. Ilman jäseniä ei voi olla yhdistystä. Jäsenmaksut ovat keskeinen osa yhdistyksen toiminnan rahoitusta. Jäsenmaksuilla katetaan noin kolmannes yhdistyksen toiminnasta. Toivoisimme, että ihmiset liittyisivät yhdistyksen jäseniksi tai muutoin kannattaisivat rahallisesti toimintaamme. Olemme väistämättä haastavan tilanteen edessä miettiessämme, miten rahoitamme toimintaamme tulevaisuudessa.

Yhdistyksen tuki- ja neuvontatoiminta samoin kuin ryhmätoiminta ovat edelleen osallistujille maksutonta. Tämä maksuttomuus on tärkeä arvo toiminnassamme. Jokainen tukea tarvitseva voi taustastaan huolimatta käyttää palveluitamme. Palveluiden käyttäjiltä saamme jatkuvasti hyvää ja kiitettävää palautetta siitä yhdistyksen työntekijöiden ja vertaistukihenkilöiden antamasta psykososiaalisesta tuesta, mitä he ovat saaneet sairautensa aikana ja sen jälkeen. Psykososiaalinen tuki kattaa lääketieteellinen hoito pois lukien syöpään sairastuneen ja hänen läheistensä tuen, jossa keskeisiä elementtejä ovat voimavarojen ja resilienssin vahvistaminen sekä käytännön neuvojen opastaminen arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen.

Jatkamme luottavaisin mielin tärkeää työtämme vuosien saatossa muotoutuneiden tärkeiden osa-alueiden kanssa syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Toimintaa on aina hiottu sisällöltään aikaan sopivaksi, huomioiden muuttuva toimintaympäristömme. On tärkeää, että jokainen tukea tarvitseva saa tiedon palveluistamme – nyt ja tulevaisuudessa.