Siirry suoraan sisältöön

Saatu hyvä palaute

Inge-Brit Barkholt

Inge-Brit Barkholt

Tämän vuoden ensimmäinen puolikas alkaa olla lopuillaan ja on hyvä tarkastella sen onnistumista. Olemme työstäneet eri palveluihimme liittyen palautekyselyitä. Tavoitteena on, että nyt vuosittain teemme systemaattisesti palautekyselyitä saadaksemme asiakkaidemme näkemyksen palveluistamme ja mahdollisia ehdotuksia niiden kehittämiseen. Neuvontapalveluiden (neuvontahoitajien asiakastapaamiset puhelimitse, Teams-etäyhteydellä ja kasvotusten) palautekysely toteutettiin huhti-toukokuussa. Lisäksi kaikista etäryhmistä ja webinaareista lähetimme kaikille osallistujille sähköiset palautekyselyt kevään aikana.

Neuvontapalveluista tukea omaan tai läheisen tilanteeseen

Neuvontapalveluista annettujen palautteiden keskiarvo oli 3,8 (asteikolla 0-4).

(Klikkaa kuva suuremmaksi:)

Infograafi neuvontapalvelupalautteesta

Avoimessa osiossa palautteen antajat nostivat esille, mitä hyötyä kokivat saaneensa keskusteluista neuvontahoitajan kanssa:

 • Henkistä tukea ja tulin kuulluksi.
 • En ole sairauteni kanssa yksin ja voin hyötyä muiden kokemuksista.
 • Sain tukea ja lisäksi tietoa muista yhdistyksen tarjoamista tukevista palveluista.
 • Saatoin sopia uuden puhelinajan eli voi olla varma, että on joku jonka kanssa keskustella ensi viikolle.
 • Läheiselle löytyi kanava saada apua.
 • Sain neuvoja elämän viimeisten kuukausien varalle.
 • Neuvontahoitaja otti erittäin nopeasti yhteyttä ja järjesti keskusteluajan.
 • Neuvoja, miten auttaa syöpää sairastavaa läheistäni.
 • Säännölliset keskustelut neuvontahoitajan kanssa auttoivat minua läheiseni sairastaessa parantumatonta syöpää ja hänen menehdyttyä.
 • Huomio keskittyi juuri minuun.
 • Voimavaroja arkeen.
 • Apua käsittelemään vaikeita tunteita, joita on matkan varrella ja, että ne ovat normaaleja reaktioita.
 • Sain yleisellä tasolla puhua hoitopolusta, sivuta tuntemuksia ja pelkoja sekä saada vinkkejä, mistä tukea ja tsemppiä voi tarvittaessa saada jatkossa.

Vastaajat olivat löytäneet ja saaneet neuvontapalvelusta tietoa mm. yhdistyksen omilta sivuilta (37 %), sairaalan hoitohenkilökunnalta (38 %) ja yhdistyksen toimintaesitteestä (19 %). Osa oli kuullut neuvontapalvelusta tuttavalta (12 %).

Vastaajat toivoivat, että Teams-etätapaamismahdollisuudet jatkuvat ja palveluista tiedotetaan näkyvästi.

Vertaistukiryhmistä tietoa ja jakamisen kokemuksia

Vertaistukiryhmien toimivuudesta annettujen palautteiden keskiarvo oli 3,8 (asteikolla 0-4).

Infograafi, vastauksia ryhmien toimivuudesta

(Kuvassa katkeava lause kokonaisuudessaan: ”Ryhmän kokoontumisia oli riittävästi.”)

Vastaajien palautteen keskiarvo oli 3,6 ryhmään osallistumisen vaikutuksesta itselle (asteikolla 0-4):

Infograafi ryhmään osallistumisen vaikutuksista (vastausprosentit)

Vastaajien kirjoittamia palautteita:

 • Koronan takia nyt etäyhteydellä, jatkossa olisi parempi osallistua henkilökohtaisesti.
 • Saan tukea ja voimaa tapaamisista.
 • Vertaistukea ja toivoa, kun saa kuulla syövästä parantuneiden tarinoita ja kuulumisia.
 • Antoisa vertaistapaaminen ja tulee perspektiiviä omaan sairauteen.
 • Huomasin, että voinkin aika hyvin ja asiani ovat hyvin.
 • En ole sairauteni kanssa yksin.
 • Lisätietoa syövästä, varmuutta että tästä selvitään, uutta tietoa hoidoista, tietoa eri hoitomuodoista.
 • Olen pystynyt käsittelemään ryhmässä sairastumistani ja se on helpottanut oloa.
 • Ryhmän vetäjät erittäin empaattisia ja ammattitaitoisia.
 • Jokaisella oli tilaa kertoa asioista, kannustava henki.
 • Tapaamisia voisi olla tiheämmin (ryhmistä palaute, joissa 1 x kk tapaaminen).
 • Etäryhmiin on hyvä osallistua, kasvokkain tapaamisiin en pystyisi pitkän matkan takia.

Vastaajista 78,7 % oli sitä mieltä, että ryhmään osallistuminen kannatti:

Palauteympyrä (prosenttiosuuksia vastauksista)

40 % vastaajista oli saanut tiedon ryhmistä yhdistyksen neuvontahoitajalta, 36 % yhdistyksen omilta sivuilta, 9 % tuttavalta, 9 % sairaalan henkilökunnalta ja 6,4 % Facebook-sivuilta.

Webinaarit vastasivat pitkälti odotuksia

Järjestimme kevätkaudella kolme webinaaria (Syöpä ja ravitsemus – ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, Syöpä, menetys ja läheisen suru – sairaalateologi Tuula Portin ja Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus – seksuaaliterapeutti Mari Päiväniemi). Webinaarit järjestettiin Teams-etäyhteydellä ja myös niistä annettiin hyvää palautetta. Vastaajista 97,3 % oli sitä mieltä, että webinaari tuki heitä omassa tilanteessaan ja 78,5 % koki tilaisuuden vastanneen heidän odotuksia. Tiedon webinaareista vastaajat olivat saaneet pääasiassa yhdistyksen koti- ja Facebook -sivujen sekä neuvontahoitajien kautta.

Miksi asiakaspalaute on meille tärkeää?

Asiakaspalautetta tarvitsemme tiedoksi itsellemme ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi palaute kertoo toimintamme laadusta jäsenistöllemme, jotka jäsenmaksullaan mahdollistavat osaltaan yhdistyksen toiminnan sekä muille toiminnan rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Palaute on erityisen tärkeää myös henkilökunnalle, koska myönteinen palaute vahvistaa työntekijän halua tehdä vastedes lisää hyvää. Konkreettisesti taulukoiksi ja erilaisiksi koosteiksi työstetty palaute saa tehdyn työn näkyväksi eikä ole vain suusanallisen palautteen varassa. Palautteiden mukana tulevat kehitysehdotukset ovat erittäin tärkeitä, koska silloin on mahdollisuus aidosti muokata palveluita käyttävän asiakaskunnan toiveidenmukaiseksi sekä taloudelliset että henkilöstöresurssit huomioon ottaen.

Korkeatasoisen ja ammatillisesti hyvin sitoutuneen henkilökunnan kanssa on hyvä tehdä työtä. Asiakkailta saamamme palaute antaa motivaatiota koko henkilökunnalle jatkaa työtä, jota on yhdessä muokattu vastaamaan tarvetta. Yhdistyksenä meillä on mahdollisuus toimia korkeatasoista syövän hoitoa toteuttavan julkisen terveydenhuollon rinnalla kulkijana. Tarjoamme matalan kynnyksen tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen hoitopolun eri vaiheissa ja hoitojen jälkeen.

Kiitos kaikille Teille, jotka olette kevään aikana vastanneet palautekyselyihin! Olemme saaneet arvokasta tietoa. Palautekyselyt tulevat osaksi toimintaamme ja toivomme jatkossakin, että saamme mahdollisimman monelta palautteita, niin risuja kuin ruusujakin.