Siirry suoraan sisältöön

Kirjoituspyyntö rintasyöpäleikkauksen läpikäyneille naisille

24.1.2019

Hyvä rintasyöpäleikkauksen läpikäynyt nainen,
Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja kerään pro gradu -tutkielmani aineistoksi rintasyövän vuoksi rinnanpoistoleikkauksen läpikäyneiden naisten kertomuksia kokemuksistaan syövän sairastamisen ja hoidon aiheuttamista kehon muutoksista ja niihin sopeutumisesta. Tutkimukseen voivat osallistua naiset, joille on tehty rintasyöpäleikkaus vähintään kaksi vuotta sitten.
Kiinnostaisiko Sinua osallistua tutkimukseeni kirjoittamalla omista kokemuksistasi? Voisit käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja: Millaisia muutoksia kehossasi on ollut rintasyövän ja sen hoidon vuoksi? Miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet elämääsi? Mitkä asiat ovat auttaneet sopeutumaan kehosi muutoksiin? Mitkä asiat ovat puolestaan olleet haasteellisia sopeutumiselle? Miten olet selvinnyt näistä haasteista? Voit laittaa taustatiedoiksi ikäsi, sairastumisvuoden ja rintasyöpäleikkausvuoden. Kirjoituksen pituuden voit itse päättää. Voit kirjoittaa omalla tyylilläsi, eikä kieliopista ole tarpeen huolehtia.

Tarinan voi kirjoittaa omalla nimellä, nimimerkillä tai nimettömänä. Tutkimuksessa kirjoituksia käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto säilytetään ja käsitellään hyviä eettisiä tutkimuskäytänteitä noudattaen siten, että ainoastaan vaitiolovelvollisuuden sitomat työn ohjaajat ja tarkastaja voivat saada aineistoa nähtäväkseen. Tutkielmassa käytetään sitaatteja kirjoituksista siten, ettei kirjoittajia voi tunnistaa. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.
Usein sairauskokemuksesta kirjoittamista pidetään myönteisenä kokemuksena, vaikka ikävistä asioista kirjoittaminen voi nostaa pintaan ahdistaviakin tunteita. Usein sein kuitenkin koetaan olevan myös helpottavaa.
Jos päätät osallistua, toivon, että lähettäisit minulle kirjoituksesi 15.2.2019 mennessä. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana. Kertomuksen voi lähettää sähköisesti E-lomakkeella tai postitse (Johanna Hätilä, Puistokatu 4 B 42, 70110 Kuopio).
Linkki E-lomakkeeseen: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/21501/lomake.html

Jokainen tarina on suuri apu tutkimukselleni. Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin ja kerron lisää tutkimuksesta.

Ystävällisin terveisin,
Johanna Hätilä, sosiaalipsykologian opiskelija (YTK), johhat@student.uef.fi
Tutkimuksen ohjaaja: sosiaalipsykologian professori Vilma Hänninen, vilma.hanninen@uef.fi